top of page

Business proposal

Hi Joël,

 

We willen je eerst graag bedanken voor een interessant gesprek over verschillende onderwerpen. Meteen na afloop hadden we een goed gevoel over Tibba, maar ook vooral over jou.

*Note: inmiddels hebben we ook een gesprek gehad met Eelco en Jelle en hebben we niet alleen een goed gevoel over jou, maar over iedereen.

 

We kregen van jou de indruk dat je niet warm loopt van mensen die hoog van de toren blazen, ik hoop dat we duidelijk hebben kunnen communiceren dat wij niet zo te werk gaan.

 

Zoals je weet is marketing geen exacte wetenschap en dat zal ondanks alle nieuwe algoritmes en modellen ook blijven. Daarnaast draai je volgens ons al te lang mee om je door iemand van het tegendeel te laten overtuigen.

Wat dan overblijft bij een beslissing met iemand te werken is een gevoel van vertrouwen:

 

Heb ik een goed gevoel bij iemand, verstaat die persoon zijn vak en geloof ik dat hij/zij zijn stinkende best gaat doen voor mij.

 

Hetzelfde geldt ook voor ons. Sterker nog, we zijn nu nog jong genoeg om te pretenderen dat we idealen hebben: mag ik dit bedrijf, wil ik me hiervoor inzetten en begrijp ik waar zij voor staan?

 

Als ik (Roger) voor mezelf spreek, vond ik onze ontmoeting zeer aangenaam. Een veel belovend product ondersteund door een bedrijf dat gewapend met een heldere visie naar de toekomst kijkt.

 

Wij willen ons graag aan Tibbaa verbinden. Hieronder lees je hoe we dat voor ons zien.

Life according to Joël

Quote van Joel:

"Ik hoef niet nummer 1 te zijn. Dat betekent concurrentie en gigantische investeringen. We willen liever in veel landen op nummer vier als ticket oplossing staan. 

 

Hierdoor gaan we de kostbare concurrentiestrijd om te eindigen op nummer 1 in de zoekmachines uit de weg.

 

Door op veel landen op nummer vier te staan, streven we ernaar wereldwijd gemiddeld op nummer twee te komen." 

Strategisch uitgangspunt:

Een leidende positie, zonder concurrentiestrijd. Het kan. 

Door ons te focussen op een positie nét onder de marktleiders (per land), verover je een stabiele positie zonder de concurrentiestrijd die onvermijdelijk is in deze verzadigde markt.

Waardepropositie (tweeledig):

Tibbaa onderscheidt zich door een waardevolle service te leveren aan de event organisator die leidt tot meer kaartverkoop (B2B).

Daarnaast levert Tibbaa aanvullende diensten direct aan de bezoeker, waardoor zij een betere ervaring hebben met het event en met Tibbaa (B2C).

Deze B2C waardepropositie vertaalt zich in een tweede USP naar de organisator: "kies voor Tibbaa. De klant merkt het verschil."

The (proposed) road to succes:

We richten ons op een pakkende content marketing strategie waarin we de onderscheidende factoren duidelijk communiceren naar de doelgroep, met nadruk op een waardevolle toevoeging aan het ecosysteem.

Wij, Hapklaar, weten als geen ander dat organisatoren altijd worstelen met kaartverkoop, marketing en promotie en vaak per event wisselen van partner. 

Te vaak gaan organisatoren partnerships aan met promotors en marketingbureau's die loze beloftes doen over verkoopgaranties. 

Tibbaa vult een daadwerkelijke behoefte door vanuit cijfermatige analyse, ruime ervaring bij honderden klanten en authentieke service een waardevolle bijdrage te leveren aan de organisatie op deze aspecten. 

Hoe? dat leggen we zo uit.

Acquisitie doelstellingen:

Prioriteit:

Feestjes

App

download

Smart 

Card

Acquisitie funnel:

  1. Aantrekken van event organisatoren. 
     

  2. Zorgen dat mensen die een kaartje hebben, meerwaarde krijgen/zien bij het downloaden van de app. 
     

  3. App gebruikers overtuigen om de Smart Card te gebruiken (bij alleen hebben van de smart card word er geen meerwaarde gecreëerd.) 

Communicatie Pyramide

Service /

begeleiding

Cashless payment

Live stream

Lockers

No que 

Smart card

Voordeel:

Tibbaa is naast een betaaloplossing voor organisatoren, een partner die services verleent die leiden tot meer conversies en een beter event. 

Tibbaa onderscheidt zich daarnaast van de concurrentie door zich te focussen op "startende en kleine evenementen" die het meest gebaat zijn bij de genoemde services.

Nadeel:

Tibbaa biedt zoveel voordelen voor de klant dat zij door de bomen het bos niet meer zien. Er ontstaat verwarring omdat teveel voordelen tegelijkertijd worden gecommuniceerd. 

Dit betekent dat een duidelijke communicatie pyramide moet ontstaan ten behoeve van effectieve communicatie naar de klant. 

 

Tibbaa bied bijvoorbeeld het verhuur van goedkope lockers aan. Moeten we dit communiceren op de home pagina van de website? Of kunnen we dit op een andere plek communiceren waarin de meerwaarde en relevantie beter tot zijn recht komt en bovendien een effectieve laatste push kan zijn in het verkoopproces?

Conversie kwantiteit:

Ticket verkoop

App

download

Debit 

Kaart

Prioriteit:

Innige samenwerking tussen product en promotie 

USP's Tibbaa: service + begeleiding

Waarmaken  

Content marketing

Om effectief marketing te kunnen doen moeten beloftes waargemaakt worden. Dit resulteert in use cases die gebruikt kunnen worden voor in de marketing. 

Zo ontstaat een opwaartse spiraal waarbij use cases de input worden voor een effectieve marketing strategie. Deze output wordt gepland op strategische punten die voortkomen uit data analyses van Tibbaa:

Ticket sales

Life

Service begeleiding

Een succesvolle content marketing strategie?

Laten we voorop stellen dat we in dit proposal niet met een hard voorstel komen voor een "succesvolle" content marketing campagne. Daarvoor is gedegen onderzoek nodig waarbij diepte interviews afgenomen moeten worden met de huidige klanten van Tibbaa, een doelgroep analyse wordt gedaan en een aantal concepten gevalideerd moeten worden. 

 

Als we nu met een idee kwamen dat we verkochten als het gouden ei zou dat niet alleen naïef, maar zelfs onprofessioneel zijn. Dat wil niet zeggen dat we geen ideeën hebben.

Wat we wel verkopen met dit voorstel is een denkwijze, visie en een belofte.

Onze denkwijze is de methodiek waarmee wij dat onderzoek uitvoeren, de professionaliteit waarmee wij de interviews afnemen en de doelgroep analyse uitvoeren. 

Onze visie is ons besluit om nu niet een idee leidend te maken, maar een werkwijze. Door gedegen onderzoek en harde data komen we met marketing campagnes die een duurzame, waardevolle toevoeging zijn aan de klant. Dat vertaalt zich duurzame groei voor Tibbaa.

Onze belofte zit in het vertrouwen dat u ons schenkt. Dat zullen wij nooit schaden. Daarnaast beloven we dat we naast 100% inzet, altijd een authentiek persoonlijke samenwerking garanderen.

Goed dan,

hier is een korte pitch voor een "succesvolle" content marketing strategie...

Zoals hierboven beschreven stellen wij een werkwijze voor waar een innige samenwerking tussen product en promotie resulteert in een opwaartse spiraal waar user cases gebruikt worden voor de marketing. Maar waar leid je mee? 

We stellen voor om een "Masterclass" type cursus te ontwikkelen die erop gericht is informatie te verschaffen op  relevante punten. De Masterclass is bedoeld om tips en industry best practices over de gehele loopbaan te communiceren met de event organisator. 

De cursus bestaat uit video content, nieuwsbrieven en tutorials die worden aangeboden op vooraf ingeplande tijdsintervallen naar de organisator. 

Stel je voor dat we een arsenaal hebben aan video content. Interviews met industrie leiders die voor de camera vertellen wat hen succesvol heeft gemaakt in de event industrie. Zij vertellen welke inside tricks zij hebben gebruikt om op de top te komen, welke positieve maar ook negatieve ervaringen zij hebben gehad.

Al deze informatie nemen we op in een totaal pakket die we op maat aanleveren, afgestemd op de behoefte van de klant.  

Tevens word een deel van de content gratis weggeven om ons in de markt te positioneren als een "begeleidende parter" in het organiseren van events.

 

Denk aan bite-size video content die gecommuniceerd word aan de doelgroep door de juiste kanalen. 

Eenmaal in de funnel, moeten we ons richten op het upsellen van andere service componenten. 

Met een combinatie van persoonlijk contact, video content, cross selling van andere diensten en het versturen van nieuwsbrieven door de gehele loopbaan naar het event toe stellen we ons op als partner die deelgenoot is in het behalen van succes van een evenement. 

Zo moeten we een blueprint ontwikkelen die inspeelt op de individuele behoefte van de organisator die tevens makkelijk kopieerbaar is naar andere landen.

Wat dat is de sleutel, niet? 1 formule die we eindeloos kunnen herhalen in elk land waar Tibbaa neerstrijkt.

Woensdag 28 nov:

Prijsvoorstel op basis van "Masterclass" pitch

Tijdens onze afspraak met Eelco en Jelle merkten we dat er goed werd gereageerd op onze "Masterclass' pitch. Zoals eerder genoemd is het noodzakelijk eerst goed de vraag naar een dergelijk product te valideren, alvorens te ontwikkelen.

 

Daarnaast moet na validatie steeds met feedback loops gewerkt worden waarin elke afzonderlijke fase (bijvoorbeeld: inhoud, vorm, stijl, etc.) ook gevalideerd wordt. Belangrijk is steeds effectief contact te houden met onze beoogde doelgroep en intern het draagvlak te consolideren. 

Nadat ik (Roger) kort met Joel contact had op dinsdag 27 november werd ons gevraagd een prijsindicatie te geven waar 'in gehakt kon worden'.

Op zo goed mogelijk inzicht te geven in de verschillende diensten die we kunnen aanbieden en in welke fases we deze kunnen ontwikkelen en verlenen nemen we de Masterclass als uitgangspunt.

 

Belangrijk: Mocht op enig punt tijdens de validatie ronde de verzamelde data erop duiden dat we een 'pivot' moeten maken in een andere richting met een ander (beter) product als uitgangspunt, dan kan dit vertraging opleveren in onze projecties.

Uit ons gesprek met jou, en later met Eelco en Jelle, kunnen we opmaken dat er behoefte is aan 2 zaken: marketing voor Tibbaa / ontwikkelen marketing producten ten behoeve van de organisator

 

Beide zaken zijn met elkaar verbonden, content die we produceren voor de Masterclass kunnen we gebruiken bij content marketing voor Tibbaa zelf.

Marketing Tibbaa / Productontwikkeling

(Klik op elk onderdeel)

Beoogde tijdlijn

Januari

Februari

5 weken 

Onderzoek / Valideren 

Maart

Online communicatie strategie 

Sales funnel optimalisatie

Web design

Web development 

April

Mei

Juni

Search engine optimalisatie

Vindbaarheids analyse 

Adwords

Content productie 

Schrijven Ebook

Web development 

Juli

Augustus

September

Content Marketing

Email marketing 

SM Marketing

Oplevering eerste pakket

2 weken 

October 

November

December

Content Marketing

Email marketing 

SM Marketing

Sales Team ondersteunen 

Prijsindicatie

Om die reden wil Hapklaar maandelijks in totaal minstens 1 FTE garanderen aan de ontwikkeling van de marketing producten én de marketing van Tibbaa zelf. Hierbij werken beide trajecten natuurlijk samen en versterken elkaar. Deze FTE wordt opgemaakt uit meerdere Hapklaar teamleden, aangestuurd door een meewerkende project owner. Indien deze uren worden overschreden valt dit voor rekening van Hapklaar.

 

Hapklaar regelt intern de productie van content en zal een budget opstellen en zonodig externe krachten inschakelen waar nodig. Indien bepaalde kosten geprojecteerd worden die buitenproportioneel hoog geschat worden, dan zal Hapklaar dit communiceren met Tibbaa zodat een passende oplossing kan worden gevonden.

Wij stellen voor bij de profit share op de verkoop per marketing product uit te gaan van een 60/40 split in het voordeel van Tibbaa.

Ons uurloon ligt normaal gesproken op 75,- per uur. Indien we 1 FTE zouden factureren zou dat neerkomen op 12.000,- per maand. Echter, vanwege het samenwerkingsverband lijkt een korting van 40% logisch gezien ons voorstel voor de profit share split. Dat komt neer op 12.000,- / 40% = 7200,- maandelijks vaste fee.

 

Wij willen jullie graag bedanken voor het vertrouwen en de prettige communicatie tot nu toe in dit proces. Wij zijn er van overtuigd dat we samen een mooie toekomst tegemoet treden. Graag vernemen jullie reactie. 

 

Roger, Sybren & het Hapklaar team.

Het doel is om bij de oplevering van het eerste 'pakket' een reeks producten op te leveren die op verschillende strategische momenten verkocht kunnen worden aan klanten van Tibbaa. 

Al tijdens ons eerste gesprek werd door Joël gesuggereerd dat we een partnership aan kunnen gaan waar we samen deze producten ontwikkelen en aanbieden, waarbij we ook samen in de winst delen. 

Tijdens dit gesprek werd ook besproken dat we in dat scenario een overeenkomst zouden kunnen aangaan waarbij Hapklaar maandelijks een fee rekent voor de ontwikkeling van dit product. Wij begrijpen dat dit een aantrekkelijk scenario is en we staan hier voor open.

We voorspellen maandelijks ruim boven een FTE aan uren te besteden indien we willen werken binnen de beoogde tijdlijn, maar we realiseren ons dat bij dit project een stukje ondernemerschap komt kijken. Als we samen de vruchten plukken, moeten we ook samen het risico nemen.

bottom of page